Takuuehdot

Kaikilla tuotteilla takuu on pääsääntöisesti 12 kuukautta.

Laitevalmistajan myöntämä takuu kattaa korjaukset silloin, kun laitetta on käytetty takuuohjeiden mukaan. Takuu ei kata esimerkiksi laitteen putoamisesta, kastumisesta tai muusta väärästä käytöstä johtuvia fyysisiä vikoja. 

Antamalla takuun yritys sitoutuu vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan